website design software
Prvá obstarávate?ská, s.r.o.

Poradenstvo v oblasti obstarávania

Výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre:

  • verejné obstarávanie
  • vzdelávanie
  • poradenstvo
  • procesný audit obstarávania
  • systémy riadenia kvality verejného a súkromného obstarávania
  • príprava a kontrola ponúk
[Hlavná stránka] [Misia] [Realizované projekty] [Na stiahnutie] [Odkazy] [Kontakty]